Ms April Zhou

Founding Principal, Dehong Beijing
Read More

Ms CiCi Zhang

Director of Business Administration, Dehong Beijing
Read More

Ms Wendy Weng

Deputy Head, Dehong Beijing Kindergarten
Read More

Ms Stacy Andell

Deputy Head, Dehong Beijing Kindergarten
Read More

Mr Nigel Barrett

Head of Elementary School, Dehong Beijing
Read More